Waterhuishouding

Beregeningsinstallatie, drainage en riolering.
Hetgeen dat een belangrijke rol kan spelen in de tuin of het buitenplan, maar waar men niet direct aan denkt, is de watervoorziening en -afvoer. Droge grond, of periodes waarin de tuin te weinig water krijgt, houdt in dat er gesproeid moet worden om te voorkomen dat de tuin verdroogd.

Een volautomatisch beregeningsinstallatie kan de oplossing zijn. Te natte grond daarentegen moet voorzien worden van drainage. Het water wordt dan afgevoerd via drains naar grotere watergangen, deze watergangen hebben de functie van afwatering.

Deze watergangen niet te verwarren met de riolering. De riolering loopt eveneens door de bodem van de tuin of onder de verharding door. Ook de aanleg van de riolering vanaf de woning tot aan de gemeentelijke aansluiting kunnen we verzorgen.

Tip!
Beregeninginstallatie gewenst?
Breng dit direct aan bij de tuinaanleg.

Vijver
of zwembad?